fbpx

Climate Change 2021: The Physical Science Basis

Zpráva, obsahující důkladné shrnutí současného pochopení klimatu, a to včetně jeho změn, dopadu lidského působení, úrovně uvědomění si možných klimatických situací v budoucnu a včetně informací o klimatu související s regiony a sektory.

Climate Change 2021: The Physical Science Basis

Přílohy

IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf  

Vytisknout