Změna klimatu a evropský nízkouhlíkový energetický systém. Autor: Evropská agentura pro životní prostředí. Tato zpráva představuje posouzení možných cest pro snižování emisí skleníkových plynů uskutečnitelných pomocí globálních opatření a přechodu na nízkouhlíkový energetický systém v Evropě do roku 2030. Analyzuje trendy a předpokládané emise skleníkových plynů a vývoj základních trendů v energetickém sektoru. Dále popisuje kroky, které by vzhledem k nákladům mohly co nejefektivněji vést k přechodu na nízkouhlíkový energetický systém.
Stáhnout