Report o snižování emisí v EU, v sektorech, které spadají do oblasti tzv. sdíleného úsilí (Effort Sharing Regulation), tedy sektory mimo evropský systém obchodování s emisními povolenkami EU ETS. Jde o sektory dopravy, budov, zemědělství a odpadů. Jak se daří snižovat emise v jednotlivých členských státech? Přečtěte si příklady dobré i špatné praxe z 8 evropských zemí včetně České republiky. Na publikaci spolupracovalo kromě řady nevládních organizací z EU také české Centrum pro dopravu a energetiku, z. s.