fbpx

Recommendations based on the workshop: Cultivating Just Transition in Central and Eastern Europe

Mezinárodní sympozium vytváří prostor pro sdílení příběhů spravedlivých změn několika centrálně východoevropských (CEE - Central Eastern European) regionů. Tyto zkušenosti mohou sloužit jako příklady o tom, jak se stavět ke spravedlivým změnám v blízké budoucnosti. Tato publikace přináší klíčové zprávy o těchto příbězích spolu s doporučeními pro politiky o tom, jak udělat ze spravedlivých změn skutečnost. 

Recommendations based on the workshop: Cultivating Just Transition in Central and Eastern Europe

Přílohy

policy-recommendations-cultivating-jt-in-cee.pdf  

Vytisknout