Uhlíková dividenda je poměrně nový koncept, který může podle mnoha ekonomů i environmentálních vědců představovat účinnou a spravedlivou cestu k dosažení nulových emisí. Celkové výnosy z prodeje povolenek ze systému EU ETS v období 2021-2030 jsou na Slovensku odhadovány na 12,4 miliard eur. Vyvstává tak otázka, jak tyto prostředky co nejefektivněji využít.

V současnosti používá Slovensko výnosy z povolenek na programy a činnosti související se snižováním znečištění, nakládáním s odpady a odpadními vodami. Životní náklady na Slovensku se ale v důsledku zdanění uhlíku pravděpodobně zvýší. Uhlíková dividenda je transparentní a jednoduchý nástroj, který by zajistil, aby právě zranitelné domácnosti dostaly kompenzaci za zvýšené náklady spojené se zdaněním uhlíku.

Uhlíková dividenda řeší problém energetické chudoby i příjmové nerovnosti. Je to nástroj, který je jednoduchý, nevyžaduje složitou administraci, a může být zajímavý pro veřejnost i politiky. Je to také cesta jak získat podporu pro nízkouhlíkovu transformaci – finanční podpora z výnosů povolenek formou například grantů je pro občany a občanky méně viditelná a souvislost se zdaněním uhlíku méně zřejmá.

Autor Jan Svoboda ve studii navrhuje, aby Slovensko rozdělilo 40 % výnosů z aukcí povolenek všem obyvatelům a obyvatelkám Slovenska, což by v letech 2021-2030 znamenalo v průměru asi 127 eur na osobu a rok. Zbytek by měl směřovat do Fondu životního prostředí Slovenské republiky, na programy zvyšování energetické účinnosti a zavádění systémů obnovitelných zdrojů energie v domácnostech, do Fondu zelených inovací a zbytek může být použit jako kompenzační platby energeticky náročným průmyslovým odvětvím ohroženým únikem uhlíku.

Studie byla vypracována pro slovenského europoslance Martina Hojsíka, člena skupiny Renew Europe a strany Progresívne Slovensko.