Šestá hodnotící zpráva Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC) vychází ve třech částech, které budou završeny ještě závěrečnou Syntézou. I aktuální první část zprávy, příspěvek Pracovní skupiny I (WGI) na téma Fyzikální základy, obsahuje tradiční shrnutí nazvané Summary for Policy Makers. IPCC jako orgán OSN publikuje zprávy jen v šesti oficiálních OSN jazycích. Tento překlad Shrnutí pro tvůrce politiky Pracovní skupiny I k Šesté hodnotící zprávě Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) není tedy oficiálním překladem IPCC. Zajistil jej Český hydrometeorologický ústav a jeho cílem je co nejpřesněji přiblížit originální text. Překladatelé použili pro vysvětlení některých pojmů dodatečné poznámky pod čarou. Texty v obrázcích budou přeloženy později a zájemci je případně najdou na webu ČHMÚ.