Ocitli jsme se na historické křižovatce. Klimatická krize, pandemie nemoci COVID-19 i probíhající ruská agrese na Ukrajině vykolejily společnost z běžného fungování a nastolily nové otázky o našem budoucím směřování. Už několik desítek let díky vědeckým výzkumům víme, že se pro vyřešení klimatické krize musíme co nejdříve zbavit fosilních paliv. Pandemie nám ukázala, jak se běžné fungování společnosti může ze dne na den změnit v dlouhotrvající výjimečný stav. Válka na Ukrajině pak nastínila, že naše závislost na fosilních palivech představuje i riziko pro bezpečnost a mír. Právě ze stovek miliard inkasovaných za prodej plynu, ropy a uhlí může Vladimír Putin financovat svou válečnou mašinérii, která na Ukrajině zabíjí.