Zdravotní stav populace pánevních okresů Ústeckého kraje se i po třiceti letech významně liší od průměru v ČR. Střední délka života u mužů i žen je o dva roky kratší, a to v důsledku zátěže znečištěným ovzduším před rokem 1989. V Ústeckém kraji je nejvyšší spontánní potratovost v České republice (15 potratů na 100 živě narozených dětí). Také ve výskytu diabetu I. i II. stupně je Ústecký kraj na prvních místech v ČR. Je nutné si uvědomit, že se jedná o významně poškozenou populaci.

Celé expertní stanovisko AV ČR ke stažení v příloze.