Český překlad úmluvy přijaté v roce 1992 od níž se odvíjí Kjótský protokol a další nástroje.
Stáhnout