Politická doporučení zdola pro spravedlivou transformaci obsažená v této publikaci představují konkrétní návrhy na opatření pro úspěšnou ekonomickou proměnu uhelných krajů. Tato doporučení přitom vznikla dosud nejdůsledněji zpracovanou participativní analýzou stěžejních problémů spravedlivé transformace. Vychází z rozhovorů se zástupkyněmi a zástupci osmi občanských iniciativ, které již nyní zlepšují kvalitu života v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Dá se proto důvodně očekávat, že tato opatření budou mít širokou společenskou podporu, budou efektivně řešit souběh různých sociálních problémů a vhodným způsobem doplní distribuci prostředků z Fondu spravedlivé transformace.

Perspektiva občanských iniciativ je důležitá pro hodnocení úspěšnosti transformace. Mělo by k ní být přihlédnuto v plánování a měla by povzbudit další možnosti otevřené a smysluplné komunikace s veřejnou správou.Díky zhodnocení procesu spravedlivé transformace z různých úhlů pohledu je možné předejít kontraproduktivním investicím, které oddálí potřebnou transformaci, či v konečném důsledku zvýší její cenu. Perspektivy pro spravedlivou transformaci zdola se soustředí na sociální spravedlnost a soudržnost, stabilní ekonomiku a ekologickou udržitelnost. Tato hlediska také preferují při hodnocení úspěšnosti transformace výše než produktivní investice a „zelený“ růst.

Jednou ze zásadních překážek pro úspěšnou transformaci je nesrozumitelnost a procedurální nejasnost. Pouze velmi malá část veřejnosti má představu o pojmu spravedlivé transformace a ani mezi veřejností odbornou není sdílená představa o žádoucím výsledku proměny. Z tohoto důvodu uvádíme v dokumentu i přímé citace, kterými místní aktéři a aktérky popisují zásadní problémy a pojmenovávají žádoucí řešení. Tímto způsobem ukazují, jakým způsobem je možné srozumitelně a pochopitelně komunikovat kroky vedoucí k transformaci ekonomiky.