fbpx

Voda nad zlato: Vodohospodářství mezi veřejným zájmem a soukromým ziskem v čase klimatické krize

Voda coby zdroj nezbytný pro lidský život představuje lakmusový papírek, jehož prostřednictvím lidstvo mnohokrát v minulosti bylo nuceno přehodnotit své dosavadní praxe, ať už v rámci společenské organizace, nebo z hlediska svého vztahu k životnímu prostředí. Právě rychlé střídání extrémního sucha s přívalovými dešti a povodněmi jsou jedním z velmi výrazných průvodních jevů prohlubující se klimatické krize, které poukazují nejen na nezbytnost ochrany klimatu, ale také na nutnost transformace stávající vodohospodářské praxe, která ve své nynější podobě, ať už té infrastrukturní, nebo institucionální, postupně přestane být schopna zajišťovat dostatek kvalitní pitné vody dostupné veškerému obyvatelstvu.

Michaela Pixová, Anna Kárníková, Eda Acara
Redakce: RLS Praha
Rok vydání: 2021

Voda nad zlato: Vodohospodářství mezi veřejným zájmem a soukromým ziskem v čase klimatické krize

Přílohy

voda-nad-zlato.pdf  

Vytisknout