fbpx

Zelená dohoda a nová Společenská zemědělská politika: kam kráčí unijní zemědělství?

Změna klimatu a úbytek biologické rozmanitosti představují bezprostřední i dlouhodobé hrozby pro potravinovou bezpečnost v ČR i globálně. Sektor zemědělství se zároveň podílí na uvolňování skleníkových plynů do ovzduší, čímž přispívá k urychlení změny klimatu. Jde tedy o odvětví, které je nutné transformovat k vyšší odolnosti vůči klimatické změně a jejím následkům a zároveň jej učinit udržitelnějším, šetrnějším ke klimatu a životnímu prostředí.

Přechod k udržitelnému zemědělství je jednou z oblastí, kterou se zabývá Zelená dohoda pro Evropu, zejména její dílčí strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 a od zemědělce ke spotřebiteli. V jejich realizaci bude hrát významnou roli unijní Společná zemědělská politika, jejíž nejnovější reforma byla předběžně schválena v červnu 2021.

Cílem tohoto policy paperu od Asociace pro mezinárodní otázky je přiblížit problematiku udržitelnosti zemědělství v EU, a to včetně přehledu existujících ambicí EU a nástrojů k jejich naplnění. Autorka Michaela Kožmínová rozebírá kompatibilitu Zelené dohody s novou reformou Společné zemědělské politiky a dále se zabývá příležitostmi a výzvami, které politiky představují pro české zemědělce a pro transformaci k udržitelnějšímu zemědělství.

Zelená dohoda a nová Společenská zemědělská politika: kam kráčí unijní zemědělství?

Přílohy

AMO_Zelena_dohoda_a_nova_SZP_.pdf  

Vytisknout