Dezinformace týkající se klimatu jsou v českém prostředí nejvíce využívány jako mobilizační nástroj pro kritiku Evropské unie či jako argumentační podpora pro obhajobu konspiračních teorií. Ačkoli tak s tímto tématem tzv. dezinformační ekosystém pracuje, v současnosti se jedná, s ohledem na míru pozornosti, která je mu věnována, spíše o minoritní téma.

Nejčastěji je klimatická agenda zobrazována v souvislosti s populárními konspiračními teoriemi či jako extremistická ultralevicová ideologie. V prvním případě je spojována s teoriemi o globálním spiknutí, zejména pak s aktuálně rozšířenými konspiračními teoriemi o tzv. Velkém resetu (Great Reset). V druhém případě je boj s klimatickými změnami vykreslován jako záminka k destrukci kapitalismu a nastolení levicové „klima-totality“.