Záznamy pozorování a klimatické projekce poskytují četná svědectví, že zdroje sladké vody jsou zranitelné a mohou být  potenciálně  silně ovlivněny změnou klimatu, se širokým rozsahem důsledků pro  lidskou společnost i ekosystémy. Exekutivní shrnutí zprávy v češtině, 2 strany, překložili Jiří Došek a Jan Hollan.
Stáhnout