Pod vedením Českého hydrometeorologického ústavu zpracovalo 5 českých výzkumných center studii s plným názvem Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření.

Studie se zaobírá tématy jako aktualizace scénářů vývoje klimatu na území ČR s využitím regionálních klimatických modelů,regionální analýza dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR,návrhy vybraných typů adaptačních opatření a mnoha dalšími.

Zde naleznete extrakt ze závěrečné zprávy (18 st.).

Stáhnout