Zvláštní zpráva IPCC o extrémních událostech počasí

Český překlad shrnutí zvláštní zprávy IPCC o provázanosti etrémních událostí počasí a klimatické změny. Anglický originál shrnutí SREX byl odsouhlasen a přijat Mezivládním panelem pro klimatickou změnu 18. listopadu 2011 v Ugandě. Celá zpráva by měla být zveřejněna cca v únoru 2012.
Stáhnout


Vytisknout