Nebývalé zdražování cen energií a s tím spojený rozsáhlý vliv na hospodářství jsou témata, která hýbou dnešní nejen klimatickou diskuzí. Cena elektřiny v Česku zdražila v první polovině roku v meziročním srovnání o 62 %, což je nejvíce z celé EU. V uplynulých měsících jsme se tak stali svědky energetické krize, která je zejména důsledkem neodůvodněné invaze Ruska na Ukrajinu.

Vzhledem k velkému finančnímu tlaku na podniky i domácnosti se energetická chudoba stala pojmem, se kterým se v dnešních dnech setkáváme čím dál častěji. Stále zřetelněji se také ukazuje, že sociální aspekt klimatické politiky je její neoddělitelnou součástí v rovině mitigací i adaptací. Jinými slovy, zmírnění samotné klimatické krize včetně jejích následků je třeba řešit mezioborově a komplexně.