V souvislosti s ničivým tornádem, záplavami a dalšími extrémy uplynulého roku často slýcháváme, že český národ dokáže držet při sobě. Jednota je v dnešní době patrná i v názoru na změnu klimatu. Osm z deseti Čechů a Češek vnímá, že změna klimatu probíhá. Podobně sedm z deseti Čechů a Češek tvrdí, že je důležité, aby Česká republika přijala opatření proti změně klimatu.
Tento výzkum přináší výsledky rozsáhlého výzkumu České klima 2021.