Publikace, kterou máte před sebou, poskytuje školitelkám a školitelům neformálního vzdělávání metody a nástroje pro vzdělávání o nerůstu a sociálně-ekologické transformaci neboli pro takzvané transformativní vzdělávání. Jedná se o  praktický nástroj, jehož cílem je přinést do českého prostoru ucelenou sbírku vzdělávacích metod rámovaných ekonomickou koncepcí nerůstu, která se dnes v oblasti vzdělávání, vědy i politiky stává rychle sílící alternativou k dříve převažující teorii udržitelného rozvoje.

Cílovou skupinou pro všechny zpracované aktivity jsou mladí lidé přibližně ve věku od patnácti let výše. Publikace vznikla jako jeden z výstupů mezinárodního projektu PartESDD (Partnerství ve vzdělávání v oblasti nerůstu a sociálně-ekologické transformace). Její základy byly položeny skupinou lidí z různých vzdělávacích organizací z Polska, Německa, Slovenska a České republiky.