Tuzemské větrné elektrárny pokrývají pouze zhruba 1 % spotřeby elektřiny. Evropský průměr přitom činí 17 % – například sousední Polsko pokrývá z větru 11 % své spotřeby a vnitrozemské Rakousko 12 % (WindEurope, 2023). Pozadu tak logicky zůstává i informovanost veřejnosti o tom, jak příprava výstavby větrných elektráren probíhá.

Obyvatelé obcí a zastupitelstva se nemusí pouštět do složitých analýz větrných podmínek, dopadů na živou přírodu či krajinný ráz. Pečlivé posouzení technické proveditelnosti výstavby elektráren provedou odborníci a následně zkontrolují specializovaní úředníci z odborů krajských a městských úřadů, hygienické stanice a dalších institucí. V podrobných projektových dokumentacích a studiích budou posuzovat dopady na ochranu přírody, měřit hluk a ověřovat možnosti připojení elektráren do distribuční sítě.

Hlavním úkolem pro Vás v zastupitelstvu je učinit jednoduché rozhodnutí: zda na katastru své či okolní obce větrné elektrárny chcete či nikoliv. Vaše pozitivní rozhodnutí je předběžný souhlas s výstavbou větrné elektrárny. Nikoliv povolení ke stavbě. Směrem k občanům jednoznačně doporučujeme otevřenou komunikaci. V tomto manuálu pro Vás shrnujeme hlavní zásady a doporučené kroky.