Powerpointová prezentace přednášky H.J. Schellnhbera na jeho přednášce v Praze z 29. září 2015.

Pouze pro účastníky přednášky.

Prezentaci jako celek ani její jednotlivé slidy není možné šířit samostantně a poskytnovat je dále třetím osobám. Veškerá práva vyhrazena.

Stáhnout