Evropská komise v pátek schválila českou žádost o bezplatné přidělení  emisních povolenek v hodnotě přibližně padesáti miliard korun  elektrárenským firmám. Během vyjednávání s EK musela Česká republika z plánu přidělování povolenek odstranit několik energetických projektů, které nesplňují podmínky evropských předpisů. Evropská komise tak částečně uznala argumenty organizací, které se na ni po odeslání české žádosti obrátily.
 

Z analýz, které jsme vypracovali pro Evropskou komisi, jednoznačně vyplynulo, že česká žádost se téměř kompletně míjela se smyslem právní úpravy. Spíše než jako investiční stimul k modernizaci energetiky poskytovala ČEZu a spol. možnost, jak si jednoduše přilepšit miliardami na úkor státního rozpočtu.” říká právník EPS Jan Šrytr.

„Komise ale nezveřejnila, na jaké projekty odmítla přidělit bezplatné povolenky a jaké naopak schválila. Bohužel tak platí, že povolenky, které mohly přinést peníze do státního rozpočtu, dostanou elektrárenské firmy, a veřejnost stále neví na co. Podle předběžných indicií se však škrty mohou týkat např. elektrárny ČEZu v Ledvicích nebo zařízení firmy Alpiq v Kladně,” říká Barbora Hanžlová z Centra pro dopravu a energetiku.

Nejedná se o definitivní tečku za kauzou bezplatných povolenek. Českou žádost ještě bude Komise přezkoumávat s ohledem na možné narušení hospodářské soutěže.

Jana Hays z Candole Partners uvedla: „Přidělení volných povolenek a investiční plán se dotýkají také hospodářské soutěže na trhu s elektřinou. V této souvislosti Komise ještě českou žádost o bezplatné povolenky přezkoumává, zejména s ohledem na to, že některé navrhované investiční projekty by v souhrnu vedly k posílení postavení ČEZu na trhu. To je v rozporu se směrnicí o obchodování s povolenkami i s veřejným zájmem. Rozhodnutí, po kterém může český plán přidělování volných povolenek doznat dalších zásadních změn, lze očekávat v září.“