Evropská agentura pro životní prostředí včera zveřejnila předběžné údaje o emisích skleníkových plynů za minulý rok. Z nich vyplývá, že v EU27 došlo k jejich snížení o 1,5%. Agentura zároveň přiznala, že je to částečně důsledek ekonomické krize.


Evropská agentura pro životní prostředí včera zveřejnila předběžné údaje o emisích skleníkových plynů za minulý rok. Emise se již čtvrtým rokem v řadě daří snižovat. Jejich hladina v EU15 klesla o 1,3% a v EU 27 o 1,5% oproti roku 2007. Dle Kjótského protokolu by měly země bývalé EU15 emise snížit o 8% v období 2008 – 2012.

Pozitivní vývoj zřejmě souvisí s hospodářskou krizí, která propukla naplno minulý rok na podzim. Pokles hospodářského růstu se projevil v nižší spotřebě elektřiny a menším objemu dopravy a všechno ve svém důsledku vedlo k celkovému poklesu emisí skleníkových plynů v EU.

Tato informace by mohla posloužit jako další impuls při jednání o nové dohodě o ochraně klimatu, která by měla nahradit Kjótský protokol, jehož platnost brzy vyprší. Společnou pozici EU, kterou bude Unie zastávat na mezinárodní konferenci o klimatických změnách v prosinci v Kodani, připraví švédské předsednictví.

EU patří hlavní úloha na mezinárodní politické scéně v boji proti klimatickým změnám. Minulý rok na jaře členské státy odsouhlasily ambiciózní cíl snížit emise skleníkových plynů o 20% do roku 2020. K tomu by měl výraznou měrou přispět již schválený klimaticko-energetický balíček. Balíček mimo jiné předpokládá reformu obchodu s emisními povolenkami a také bude v jeho rámci Unie podporovat rozvoj technologie ukládání CO2 pod zemí (CCS).

Komisař pro životní prostředí Stavros Dimas uvítal, že se emise v Evropě snižují již čtvrtým rokem v řadě. „Pozitivní údaje potvrzují fakt, že EU je na dobré cestě ke splnění svých kjótských závazků, nicméně musíme si přiznat, že ke snížení minulý rok došlo i kvůli hospodářskému zpomalení,“ řekl Dimas.

Zdroj: www.euroactiv.cz