Jak si představit cestu Česka ven z klimatické krize? Právě vydaný dokument Nová dohoda nabízí odpověď!
 
Dokument Nová dohoda zveřejněný 17. ledna 2022 je výsledkem dlouhodobého společného dialogu lidí z řad odborné veřejnosti i občanských organizací – od ekologických organizací až po odbory – zabývajících se pestrou paletou témat. Velkou zásluhu na jeho vzniku má především Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci. Nová dohoda chce položit základy diskuse o nových podobách ekonomiky, která bude více sloužit lidem a životnímu prostředí, a dá lidem víc času pečovat o sebe navzájem i o naši krajinu.
 
Česká republika, stejně jako celý svět, dnes stojí na rozcestí. Pandemie covidu-19 vyvedla naši společnost z jejích zajetých kolejí, přerušila doposud běžný chod života a otevřela otázku, jakým směrem se vydáme, až potlačíme bezprostřední ohrožení svého zdraví a pustíme se do odstraňování následků pandemie. Všichni bychom se chtěli vrátit do „normálu“ — v tom smyslu, že ze sebe chceme setřást omezení, jež si virus vymáhá. Existuje však celá řada důvodů, proč bychom se k „normálu“, jak vypadal před březnem 2020, neměli chtít vracet tak docela. Krize ekologická, krize sociální, krize demokracie: to všechno směřovalo k nějaké formě pohromy již před covidem. Nerozmyslíme-li se rychle, jak se vydat lepším směrem, snadno brzy zapadneme do starých, nefunkčních poměrů.
 
Chce-li mít naše společnost — česká, ale i ta světová — nějakou budoucnost, musí se rychle dohodnout na způsobu, jak tyto propojené krize účinně, systémově a komplexně řešit. Právě rámec pro takový nový společenský program — „Novou dohodu“ — má představovat tento dokument: „Program sociálně-ekologické transformace pro Českou republiku“. Vznikal během roku 2020 ze série debat širokého spektra desítek organizací i jednotlivců, expertek i laiků reprezentujících rozmanité společenské obory a zájmy. Ve dvanácti kapitolách představuje paletu návrhů a opatření, jež mohou pomoci nasměrovat trajektorii naší ekonomiky a společnosti k větší spravedlnosti, udržitelnosti a demokracii.
 

Podepište výzvu k sociálně-ekologické transformaci Česka

Součástí iniciativy je i výzva k sociálně-ekologické transformaci Česka, kterou můžete na webu Nové dohody podpořit svým podpisem i vy.
 
Klimatická koalice považuje problémy uvedené ve Výzvě za relevantní a důležité náměty k diskuzi a připojuje se k Výzvě apelem na celospolečenskou debatu o dalších krocích, které povedou k řešení. (Sympatizace Klimatické koalice s otevřením diskuze o těchto tématech neznamená, že všechny členské i přidružené organizace a sítě souhlasí se všemi tezemi či navrženými řešeními ve Výzvě. Vítají ale otevření této diskuze.)