Občané a jedna obec podali klimatickou žalobu na stát, který podle nich, přehlížením klimatické krize, porušuje lidská práva a mezinárodní dohody.

Spolek Klimatická žaloba ČR dnes (21. dubna 2021) podal správní žalobu na vládu České republiky a její ministerstva. Společnou žalobu podalo šest žalobců. Prvním z nich je spolek jako právnická osoba zastupující v současnosti 221 členů, přidala se také obec Svatý Jan pod Skalou a další čtyři konkrétní občané, kteří nepříznivé důsledky změny klimatu pociťují ve svém osobním a pracovním životě. Vláda České republiky, dle svědectví jednotlivců i stanovisek expertů z Česka a zahraničí, bohužel selhává v přijetí kroků, které by odpovídaly závažnosti dopadů klimatické změny na život, zdraví, práva a majetek žalobců. Porušuje tím své právní povinnosti plynoucí jak z právního řádu České republiky, tak z jejích mezinárodních závazků. Jestli žalobci uspějí, posoudí Městský soud v Praze. Ten může státu nařídit, aby začal příčiny a dopady klimatické krize skutečně aktivně řešit.

Podle odborných posudků od respektovaných zahraničních organizací jako Manchester University nebo německého think-tanku Climate Analytics jsou plány ČR na snižování emisí skleníkových plynů a dalšího udržitelného rozvoje zcela nedostatečné a toto pochybení bude mít čím dál vážnější dopady na české obyvatele. Zbavení společenské závislosti na uhlíku už nelze dále odkládat.

„Svatý Jan pod Skalou leží v srdci CHKO Český kras. Většinu obce pokrývají lesy, protéká jí potok a u kostela vyvěrají prameny. Idyla? V posledních letech jsme svědky hynutí vzrostlých stromů a sezónního mizení vody z potoka i ze studen. S touto kouzelnou krajinou se děje něco špatného. Zdá se, že nejde o lokální problém, ale o dopady změn klimatu,“ vysvětluje místní starosta pan Ing. Jiří Bouček, proč se obec přidala k žalobě.

Společná žaloba je způsob, jak právní cestou přimět stát (popř. soukromé subjekty), aby jednal odpovědně vůči jednotlivcům i celé společnosti. Po celém světě dosud proběhlo více než 600 žalob spojených s klimatem. Jedna z těch průkopnických, kterou iniciovala nizozemská nevládní organizace Urgenda, vyústila v pozitivní rozsudek, jenž uložil nizozemskému státu snížit emise skleníkových plynů nejméně o 25 % do konce roku 2020. Za další průlomové rozhodnutí je považován výrok pařížského správního soudu z února tohoto roku, který stanovil, že francouzský stát je spoluodpovědný za globální oteplování a že protizákonně selhává v ochraně proti změnám klimatu.

„Nejsem zastáncem soudního řešení sporů. Pokud ale česká vláda nepřikládá změně klimatu vážnost, kterou si zaslouží, odkládá nezbytné zákony, neřídí se vlastními strategickými dokumenty, zdráhá se významně investovat do čistých technologií a klade klacky pod nohy jediné nadnárodní organizaci, která usiluje o skutečné řešení klimatické krize, Evropské unii, může být rozsudek soudu jediným způsobem, jak přimět naši vládu razantně a včas zakročit, “ dodává právník a jeden z iniciátorů Klimatické žaloby JUDr. Martin Madej. 

Žalobu pro spolek vypracovala advokátní kanceláří Frank Bold Advokáti, která bude spolek a žalobce dále zastupovat v soudním řízení. Spolek získal část prostředků na právní pomoc crowdfundingem, část dostal od nadací podporujících klimatické žaloby ve světě.

 

Tisková zpráva Spolku Klimatická žaloba ČR z 21. dubna 2021.

Text žaloby i předložené důkazy jsou k dispozici na stránkách www.klimazaloba.cz

 

Kontakt pro média:

Mluvčí spolku: Martin Madej, právník a člen rady spolku. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 608 363 390

PR: Lenka Balounová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 776 228 599