fbpx
Verdikt soudu (Klimatická žaloba): Vláda musí urychleně plnit své klimatické závazky

Verdikt soudu (Klimatická žaloba): Vláda musí urychleně plnit své klimatické závazky

(Obrázek: zdroj Greenpeace ČR.)

Městský soud v Praze dnes v průlomovém rozhodnutí vyhověl spolku Klimatická žaloba ČR a dalším žalobcům a nařídil státu urychleně a v souladu s jeho povinnostmi z evropského a mezinárodního práva přijmout nezbytná opatření pro zpomalení klimatické změny. Soudy v Česku (nebo na Slovensku) tak rozhodly vůbec poprvé v historii.

Žalobci přesvědčili soud o tom, že státem dosud přijatá opatření nejsou dostatečná pro snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 2030. Orgány státu mají povinnost mít plán přesných a úplných opatření, směřujících k tomuto cíli, což není splněno. Žalovaní podle soudu neuvedli ani legitimní důvody pro svou nečinnost. Soud uzavřel, že cíl Pařížské dohody udržet globální nárůst teploty pod 2 stupně Celsia sice právně závazný není, zmíněný národně stanovený příspěvek však ano a nelze se jeho plnění neustále vyhýbat. Takový postup by ohrožoval žalobce na jejich ústavou garantovaných právech. Soud výslovně konstatoval, že k zásahu by sice došlo i kdyby stát své povinnosti splnil, byl by ale menší. Uvedl také, že Česká republika se nemůže zprostit své odpovědnosti s odkazem na svůj relativně malý příspěvek ke globální změně klimatu.

Z důkazů vyšlo najevo, že Politika ochrany klimatu v České republice, vládní strategie určující české tempo snižování emisí skleníkových plynů není dostatečná z hlediska toho, co pro Česko vyplývá z Pařížské dohody o ochraně klimatu. Pokud by se tímto způsobem chovala každá země, překročení bodů zvratu v klimatickém systému Země by se stalo neodvratitelné, což by mělo zásadní negativní dopad i na ekosystém jako takový a na mezinárodní společenství, do něhož patří i obyvatelé a obyvatelky České republiky.

Co to do budoucna znamená? Ministerstva životního prostředí, zemědělství, dopravy a průmyslu a obchodu musí bezodkladně přijmout opatření v oblasti energetiky, dopravy nebo lesnictví, která povedou k výrazně vyšší úspoře emisí skleníkových plynů, než s jakou dosud počítaly. Obdobně v minulosti donutily ve svých zemích plnit své povinnosti vrcholové soudy v Německu, Nizozemsku nebo Irsku.

Spolek Klimatická žaloba ČR sdružuje přes 260 občanů, kteří podali žalobu na stát po více než ročních přípravách loni na jaře. Za spolkem nestojí žádná jiná organizace a náklady na jeho činnost jsou financovány z členských příspěvků a darů. K žalobě se připojila obec Svatý Jan pod Skalou, která se potýká s dopady probíhající klimatické změny, a další žalobci, mezi nimi lesníci a zemědělci. Skupinu žalobců v řízení zastupovala advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Verdikt soudu nás samozřejmě těší. Je to vítězství pro klimatické hnutí v ČR i ve světě. V klimatické krizi jsme ale bohužel nakonec poraženými všichni. Stabilní teploty a mnohé ekosystémy my i generace po nás nenávratně ztratíme. Skutečným vítězstvím klimatické žaloby by bylo, kdybychom ji vůbec nemuseli podávat,” řekl o výsledku sporu mluvčí spolku Martin Abel.

Respektujeme, že prostředky zvolené k řešení klimatické krize jsou do značné míry věcí politické debaty. Ale ten cíl, odvrácení klimatické krize, k debatě není. V tuto chvíli bohužel reálně hrozí, že pokud budou politici ještě chvíli přešlapovat na místě, stanou se urgentní opatření pro mitigaci klimatické krize velmi nákladná. Nikdy ne ale tak nákladná, jako dopady změny klimatu na českou ekonomiku. Banky to vědí, byznysy to vědí a věříme, že po dnešku už si to uvědomí i vláda,” uvedl k rozsudku radní spolku Jakub Zamouřil.

Soud obdobně jako soudy jiných evropských i světových států vyšel z toho, že z mezinárodních závazků na ochranu klimatu přímo vyplývají práva jednotlivých lidí. Konstatoval, že opatření uvedená ve strategických dokumentech českých ministerstev zjevně nepostačují k dosažení ani minimálního cíle snížení emisí do roku 2030, který stanovila Evropská unie,” shrnul verdikt soudu advokát Pavel Černý z advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti.

 

Tisková zpráva spolku Klimatická žaloba, z. s. ze dne 15. 6. 2022.

 

Kontakty pro novináře:

za žalující spolek:

Martin Abel, člen Rady spolku, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jakub Zamouřil, člen Rady spolku, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

za žalující obec Svatý Jan pod Skalou:

Jiří Bouček, starosta

 

za advokátní kancelář Frank Bold Advokáti:

Laura Otýpková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pavel Černý, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Vytisknout