V posledních letech se české postoje ke změně klimatu výrazně proměnily. Jedna z členských organizací Klimatické koalice Green Dock společně s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity a Evropskou klimatickou nadací podrobně zmapovaly současný vztah české společnosti ke klimatické krizi.

Výsledkem projektu České klima 2021 je on-line publikace, která nabízí podrobný vhled do českých postojů, chování a politických preferencí spojených se změnou klimatu.

Materiál nabízí odrazový můstek environmentálním iniciativám a veřejným institucím pro tvorbu efektivních komunikačních strategií a programů, které podporují klimatickou angažovanost napříč skupinami českých obyvatel.

7 z 10 Čechů a Češek například tvrdí, že je důležité, aby Česká republika přijala opatření proti změně klimatu. Co dalšího výzkum ukazuje?

4 hlavní zjištění z nového výzkumu

1) Česká veřejnost není ve vnímání změny klimatu rozdělena

Výrazná většina se shoduje, že změna klimatu probíhá, je způsobena převážně lidskou činností, představuje závažný problém a Česká republika se má jejím řešením aktivně zabývat.

2) Významný narůst proklimatických postojů mezi obyvateli ČR

Oproti situaci přes šesti lety výrazně přibylo těch, kteří si všímají projevů změny klimatu. Prakticky všichni, kteří uvádějí, že za poslední dva roky změnili názor na ochranu klimatu, ji nyní podporují více než dříve. Ubývá naopak těch, kteří se domnívají, že se to s ochranou klimatu přehání.

3) Nová typologie 5 cílových skupin české veřejnosti v ochraně klimatu

Výrazně proklimatické postoje vyjadřují Angažovaní (11 % veřejnosti) a Sympatizující (49 %), ambivalentní názory vyjadřují Zmatení (6 %) a Rezervovaní (28 %), relativně odmítavě se k ochraně klimatu staví Pochybující (6 %). Uvedené skupiny se liší ve svém kulturním zázemí, politických přesvědčeních a dalších oblastech životního stylu.

4) České postoje ke změně klimatu jako součást širších kulturních postojů k ochraně přírody a životního prostředí

Většina české veřejnosti se považuje za ochránce přírody, z široké nabídky mediálních témat se nejvíce zajímá o přírodu (a také životní prostředí, na třetím místě). Zároveň se většině Čechů a Češek nelíbí životní způsob současné společnosti a do budoucnosti hledí s obavami.

Celý dokument najdete např. na webové stránce organizace Green Dock.