Článek generálního tajemníka OSN Ban Ki-moona ke klimatické změně, který vyšel ve světových denících. V České republice jej vydal deník E15. Když jsem se na začátku září vypravil do Arktidy, viděl jsem tam zbytky ledovce, který byl ještě před několika lety obrovskou masou ledu. Zbortil se. Nerozpustil se pomalu, ale zbortil se. Do oblasti polárního ledu jsme z nejsevernějšího obydleného místa světa pluli devět hodin. Za pár let bychom možná ale dopluli až k Severnímu pólu. Už v roce 2030 může být Arktida úplně bez ledu.


Lakmusový papírek


Arktida je lakmusovým papírkem dopadů klimatické změny. Dramatická rychlost tamních změn je alarmující. Ovlivňuje navíc významně i celkové globální oteplování. Z tajícího permafrostu se uvolňuje metan, skleníkový plyn dvacetkrát mocnější než oxid uhličitý. Tající led v Grónsku může vést ke zvýšení hladiny moří.

A emise skleníkových plynů dál narůstají. Musíme jednat, a to hned. Do sídla OSN jsem proto na 22. září svolal klimatický summit. Na sto šéfů států a vlád se společně zabývalo jednou z největších výzev dneška: změnit klimatickou krizi v příležitost pro bezpečnější, čistší a udržitelný růst.
Přímo z míst rychle mizejícího ledu severní polární oblasti apeloval na začátku září šéf OSN na svět, aby byla co nejrychleji přijata opatření na potírání klimatické změny.

Přímo z míst rychle mizejícího ledu severní polární oblasti apeloval na začátku září šéf OSN na svět, aby byla co nejrychleji přijata opatření na potírání klimatické změny.

Klíčem k úspěchu je konference v Kodani, na kterou se v prosinci do dánské metropole sjedou zástupci všech vlád. Lídrům států chci proto předat jediné poselství: svět potřebuje, abyste v Kodani dosáhli spravedlivé, efektivní a ambiciózní dohody. V případě vašeho selhání ponese náklady několik příštích generací.

Klimatická změna je jednou z nejdůležitějších geopolitických otázek dneška. Ohrožuje trhy, ekonomiku i rozvoj. Může vést k vyčerpání potravinových a vodních zdrojů, vyvolat konflikty a migraci, destabilizovat společnosti nebo dokonce zapříčinit pády vlád.

Že je to nadsázka? Podle nejlepších světových vědců nikoliv. Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) říká, že do deseti let musíme začít výrazně snižovat emise skleníkových plynů. Jedině tak dokážeme zabránit tomu, aby se do pohybu daly mocné přírodní síly, které nás mohou ohrozit. Řada vysoce postavených politiků bude aktivních i po příštích deset let. Klimatická krize tak probíhá pod jejich dohledem.

Zelené balíčky


Alternativou současného stavu je rozvoj založený na zelených technologiích a politikách. Stimulační balíčky navržené v řadě států v době globálního hospodářského útlumu v sobě zahrnují silnou zelenou složku. Ta vytváří nejen nová pracovní místa, ale i silnou konkurenční výhodu těchto zemí.

Změnu je cítit ve vzduchu. Cesta k ní vede přes globální klimatickou dohodu o snižování emisí skleníkových plynů a omezování růstu globální teploty na úroveň doporučovanou vědci jako bezpečnou. Dohodu, jež podnítí růst založený na čistých technologiích a dá základ ochraně a podpoře těch, kteří jsou klimatickým dopadům vystaveni nejvíce.

Nyní je zapotřebí politické vůle na té nejvyšší úrovni – úrovni prezidentů a premiérů – která se rychle přenese k vyjednávacím stolům před Kodaní. Potřebujeme proto více důvěry mezi národy, více imaginace, ambicí i spolupráce. Dlouhodobé zájmy planety jsou důležitější než krátkodobý politický užitek. Lídři států musí být i globálními lídry s vizí daleko do budoucnosti.

Čtyři měřítka


Kodaň nemusí vyřešit všechny detaily. Úspěšná globální dohoda o klimatu musí ale zahrnout všechny země v souladu s jejich možnostmi. Měřítka úspěchu jsou podle mého názoru následující.

Zaprvé, všechny státy musí učinit maximum pro snížení emisí. Vyspělé státy se dnes ani neblíží úrovni, které je podle IPCC zapotřebí. Země rozvojové musí zpomalit současný růst emisí a nastartovat zelený růst jako součást strategie na snižování chudoby.

Zadruhé, úspěšná dohoda musí pomoci nejzranitelnějším adaptovat se na nevyhnutelné dopady. To je etický imperativ i rozumná investice do stabilnějšího a bezpečnějšího světa.

Zatřetí, rozvojové země potřebují finance a technologie pro zelený růst. Dohoda musí také otevřít dveře pro soukromé investice.

Začtvrté, zdroje musí být spravovány a distribuovány spravedlivě. Všechny země musí mít své slovo.

Konference v Kodani je velkou příležitostí. Nadějí je nový a silný politický vítr i podpora občanské společnosti. Chytré firmy se již připravují nastoupit cestu čistých technologií. Musíme jednat odvážně. Změna je ve vzduchu. Zpečeťme ji dohodou v Kodani.

Autor je generálním tajemníkem OSN

Zdroj: www.osn.cz