fbpx
Česká vláda nabízí rychlé peníze pro chudé země. Jde ale jen o účetní trik

Česká vláda nabízí rychlé peníze pro chudé země. Jde ale jen o účetní trik

Praha, Kodaň - Premiér Fischer přislíbil za Českou republiku na Evropské radě v Bruselu 300 miliónů korun (12 miliónů eur) na okamžitou klimatickou asistenci rozvojovým zemím před rokem 2012. Taková částka není dostatečná a hlavně nejde o nic jiného než o účetní trik, poukázaly rozvojové a ekologické organizace.

Rozvojové země, zejména ty nejchudší, už dnes nesou velké náklady dopadů změn klimatu, přitom jejich podíl na znečištění je minimální. Zvyšující se hladiny oceánů, sucho a škody v zemědělství, špatný přístup k nezávadné vodě – to jsou příklady problémů, se kterými se chudé státy už dnes potýkají. (1) Ještě zhoršují jejich stávající rozvojové problémy v oblasti školství či zdravotnictví.

Předběžné finance, které Evropská rada přislíbila, mohly být šancí obnovit důvěru mezi rozvinutými a rozvojovými státy během summitu v Kodani. Ale česká vláda jen přesunula prostředky na rozvojovou spolupráci do nové kolonky klimatická spolupráce. Zkrátí tak stávající prostředky na plnění Rozvojových cílů tisíciletí. Klimatická asistence je nutná pro ochranu obyvatel a ekonomik rozvojových zemí před dopady klimatických změn a pro adaptaci na důsledky klimatických změn. Nejedná se o tradiční rozvojovou pomoc.

Na předběžnou klimatickou asistenci už Spojené státy přislíbily 10 miliard dolarů ročně. Chce-li být Evropská unie stále lídrem, podle rozvojových a ekologických organizací by měla přislíbit minimálně 17 miliard eur ročně, z nových a dodatečných zdrojů nad rámec stávajících závazků rozvojové spolupráce. Evropa ale slíbila jen 2.4 miliar eur ročně do roku 2012. Česká republika k této částce přispěje pouhými 0.17 procenty. Podle propočtů OSN bude na adaptace a snižování emisí v rozvojových zemích v roce 2020 potřeba nejméně 500 miliard dolarů.

„Přebalit peníze na rozvojovou spolupráci na klimatickou asistenci rozhodně není způsob jak uzavřít Kodaňskou dohodu. Česká republika se svými rekordními 12 tunami oxidu uhličitého na hlavu a relativně vysokým HDP nese značnou odpovědnost jednak za škody způsobené klimatickými změnami v rozvojových zemích, tak za jejich kompenzaci. Adekvátní český příspěvek není problém - stačí vzít malou část peněz na emisní povolenky, namísto aby je politici dávali ČEZ zdarma,“ řekla v Kodani Kateřina Husová, klimatická koordinátorka CEE Bankwatch.

Petr Lebeda z Glopolis dodal: "Česká republika se v rámci své zahraniční rozvojové spolupráce již snaží aktivně podpořit opatření rozvojových zemí proti klimatickým změnám. V budoucích letech mají dokonce takové projekty dostat větší prioritu. Omezit však svůj příspěvek do klimatických jednání v Kodani jen na tyto aktivity je zoufale nedostatečné. Vzhledem ke stavu klimatických jednání, globální zodpovědnosti a ekonomické síle České republiky nám nelichotivý stav českého rozpočtu nemůže být omluvou. Je proto imperativem, aby Česká republika v dalších letech vyčlenila na klimatickou pomoc chudým zemím peněz více a zejména prostředky nové, nad rámec rozvojových rozpočtů."


Podepsáni:
Centrum pro dopravu a energetiku
CEE Bankwatch Network
Česko proti chudobě
Ekumenická akademie Praha
FORS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
Glopolis
Greenpeace
Hnutí Duha
Zelený kruh

Kontakty:
Kateřina Husová, klimatická koordinátorka CEE Bankwatch Network, momentálně v Kodani
mobil: 00420 605 074 582

Petr Lebeda, ředitel Glopolis a člen správní rady FORS, Praha
mobil: 777 561107

Poznámky:
(1) Podrobnosti a zajímavosti o dopadech globálních změn klimatu na chudé lidi v rozvojových zemích v publikaci českých rozvojových, humanitárních a ekologických organizací: Odpovědnost bez hranic: klima a chudoba. (pdf)

Vytisknout