Evropa, včetně Česka, by měla na prosincovou 28. konferenci OSN o klimatu (COP 28) jet s vyššími klimatickými cíli, píší nevládní organizace ministrovi. Evropská unie bude přijímat svou pozici ke klimatické konferenci COP 28 už 16. října na zasedání Rady pro životní prostředí (ENVI), kde bude Českou republiku zastupovat ministr životního prostředí Petr Hladík. 17. října se budou na Radě pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN) projednávat také některé otázky související s oblastí klimatických financí. 

V otevřeném dopise, který nevládní organizace zaslaly ministrovi v souvislosti s nadcházejícími zasedáními Rad ENVI a ECOFIN, upozorňují zejména na potřebu zvýšit celkový cíl EU v oblasti snižování emisí pro rok 2030, a to přinejmenším na 65 % (v porovnání s rokem 1990). Vyzývají EU rovněž ke stanovení cíle snižování emisí pro rok 2035 a k dosažení klimatické neutrality nejpozději do roku 2040 v souladu s požadavkem generálního tajemníka OSN António Guterrese. [1]

Nevládní organizace vyzývají EU v dopise dále k tomu, aby na konferenci COP 28 podpořila cíl ztrojnásobit do roku 2030 globální kapacitu pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Požadují rovněž, aby EU podpořila přijetí celosvětového závazku k odchodu od všech fosilních paliv a aby země EU navýšily financování klimatických opatření v rozvojových zemích, zejména prostřednictvím zdvojnásobení příspěvků EU a členských států do Zeleného klimatického fondu pro jeho druhé období 2024-27. 

Organizace v dopise zdůrazňují i potřebu ochrany lidských práv a účasti občanské společnosti na mezinárodních klimatických fórech v souladu s Chartou OSN a s mezinárodními normami v oblasti lidských práv. Požadují také jasnou definici střetu zájmů tak, aby byl znečišťovatelům, zejména zástupcům fosilního průmyslu, znemožněn přístup k ovlivňování klimatických vyjednávaní a přijímání závazků.   

Otevřený dopis [2] zaslaly včera ministru Petru Hladíkovi představitelky Klimatické koalice a Greenpeace ČR. Jde o celoevropskou iniciativu sítě nevládních organizací zabývajících se ochranou klimatu Climate Action Network Europe. Kromě českého ministra životního prostředí je dopis adresován také dalším ministrům a ministryním pro životní prostředí a pro klima v zemích Evropské unie, evropskému komisaři pro klima a místopředsedovi Evropské komise a komisaři pro Zelenou dohodou pro Evropu.

Na webu Klimatické koalice najdete také celý dopis v českém znění.

 

Jitka Martínková, koordinátorka komunikace v Klimatické koalici, říká: “Řada grafů a čísel, které mapují vývoj klimatické krize, vykazuje tento rok skutečně extrémní odchylky. Potřebujeme, aby svět na tento vývoj rychle zareagoval. Česko i Evropa by se proto měly dobře připravit na celosvětovou klimatickou konferenci COP 28, která se pod hlavičkou OSN odehraje v prosinci v Dubaji. Právě tam je třeba prosadit zvýšení celosvětových ambicí. Ani doma přitom ale ani Evropa, ani Česko stále nepřispívají k naplňování Pařížské dohody dostatečně. I to je třeba napravit. Potřebujeme hlavně zvýšit cíl v oblasti snižování emisí pro rok 2030. Pro Česko jsou ale v tomto směru dobrou zprávou stovky miliard korun, které nám na dekarbonizaci v nadcházejících letech poskytne právě Evropská unie.

Miriam Macurová, vedoucí klimatické kampaně Greenpeace ČR, říká:Je důležité, aby se nyní, v roce rekordních extrémních veder a geopolitických změn Evropská unie na klimatické konferenci COP28 ujala role lídra mezi zeměmi Globálního Severu a prosazovala ambiciózní cíle a politiky na globální úrovni tak, aby se co nejdřív dosáhlo spravedlivého konce spalování fosilních paliv, které je hlavní příčinou klimatické krize. Jen tak je možné nepřekročit hranici globálního oteplení o 1,5 °C. K přijetí ambiciózních cílů EU pro COP 28 může přispět i ministr Hladík, proto jsme ho k tomu vyzvali v otevřeném dopise.” 


Tisková zpráva Klimatické koalice a Greenpeace ČR z 10. října 2023.

 

Poznámky pro editorky a editory:

[1] https://press.un.org/en/2023/sgsm21730.doc.htm

[2] https://caneurope.org/letter-to-european-commissioner-climate-recommendations-for-cop28/