(Fotografie: autor Emmanuel Burdin, zdroj Unsplash)

8. června, 2022 - PRAHA: Evropský parlament dnes překvapivě odmítl navrženou revizi systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) a vrátil návrh k přepracování výboru. Spolu s tím bylo odloženo i hlasování o některých dalších souvisejících částech balíku Fit for 55, jejichž projednávání bylo dnes na programu. Nedošlo tak na hlasování o Mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích (“uhlíkové clo”) ani na hlasování o Sociálním klimatickém fondu. Nastavení tohoto fondu bude hrát stěžejní roli zejména v případě rozšíření systému EU ETS na sektory dopravy a budov. Hlasování se naopak dočkaly některé pozměňovací návrhy týkající se využití výnosů z povolenek a Modernizačního fondu. Hladce byly schváleny i změny, přísnější cíle a nová pravidla pro emise pocházející ze sektorů mimo EU ETS. Ty definuje tzv. Nařízení o sdílení úsilí. [1] Přijat byl také návrh omezit prodej nových osobních vozů a dodávek v EU po roce 2035 pouze na bezemisní modely. Hlasovalo se rovněž o směrnici LULUCF, která stanoví podmínky pro využití půdy a krajiny.

Europarlament v minulosti podpořil ambicióznější klimatický cíl pro EU (60 %) [2], než je aktuálně platný závazek snížit emise EU alespoň o 55 % do roku 2030 (oproti r. 1990). I některé nevládní organizace před dnešním hlasováním upozorňovaly, že cíl ve výši 55 %, na který odkazuje název “Fit for 55”, není dostatečný. Za adekvátní cíl, jímž by měla EU přispět k udržení nárůstu globální teploty pod hranicí 1,5°C, považují tyto organizace spíše cíl ve výši 65 %. [3] Právě Evropský parlament má možnost posílit původní návrhy Evropské komise procesem hlasování o pozměňovacích návrzích. Může tak klimatickou legislativu EU posunout blíže k cíli 1,5°C, k němuž se státy světa přihlásily podpisem Pařížské dohody.

Legislativní návrhy, které projdou hlasováním Evropského parlamentu, budou následně ještě předmětem vyjednávání jednotlivých členských států EU. Před vstoupením v platnost je musí schválit také Evropská rada.

 

Kateřina Davidová, analytička v Centru pro dopravu a energetiku, říká: “Velká část europoslanců zjevně podlehla tlaku evropského průmyslu a oslabila původní návrh pozice, zejména co se týká plánovaného konce rozdávání povolenek zdarma. Výsledný kompromis byl tak nepřijatelný pro ty europoslance, kteří to myslí s ochranou klimatu vážně. Systém EU ETS je jedním ze základních pilířů evropské klimatické politiky a jeho oslabení by bylo pro snahu udržet oteplení na 1,5 °C velkou ránou.

Jitka Martínková, koordinátorka komunikace v Klimatické koalici, říká:Evropský parlament dnes překvapivě vypadl z role lídra klimatické agendy v EU. Namísto žádoucího posílení původních návrhů Fit for 55 z pera Evropské komise se některé strany nejprve pokusily oslabit budoucí nastavení systému obchodování s emisními povolenkami, načež byl celý návrh raději vrácen výboru k přepracování. Jelikož cíl legislativy míří primárně na rok 2030, je každý odklad řešení politováníhodným zdržením.

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká:Je nešťastné, že nastavení Sociálního klimatického fondu se opožďuje za nastavením opatření pro snižování emisí. Přitom právě nyní - kdy vysoké ceny fosilních paliv doléhají na Evropany a Evropanky a ruský režim má kvůli tomu vyšší příjmy na vedení války proti Ukrajině - by bylo potřeba směřovat více financí do přímé pomoci lidem se zateplováním domů a instalací lokálních obnovitelných zdrojů. Členské státy si zatím budou muset pomoci sami a efektivněji využívat peníze z emisních povolenek či třeba rostoucí zisky domácích energetických společností.“ 

Miriam Macurová, expertka na evropskou klimatickou politiku z Greenpeace ČR, říká: “Příroda je v boji proti klimatické změně naším klíčovým spojencem, protože lesy a půda přirozeně pohlcují a ukládají uhlík. Chceme-li dosáhnout uhlíkové neutrality, musíme tato přírodní úložiště uhlíku chránit a zabránit jejich destrukci. Proto potřebujeme i ambiciózní LULUCF směrnici, která bude efektivně regulovat využití půdy a změny v krajině. Dnešní přijetí návrhu směrnice v Evropském parlamentu je krok správným směrem. Debata o snižování CO2 v sektorech LULUCF musí ale pokračovat i nadále, abychom do roku 2050 dosáhli cíle klimatické neutrality. (Ambice LULUCF by měla vzrůst ze současných 310 mil. ideálně na 600 mil. tun CO2).

Michal Hrubý z Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM říká:Zpřísnění CO2 limitů pro osobní a lehká užitková vozidla je zásadní rozhodnutí. Schválení navrženého cíle pro rok 2030 (55 %) a 2035 (100 %) v osobní dopravě je jasný signál k masivní adopci elektromobility v nejbližších letech. Ani pro zemi, jako je ČR, tento přechod rozhodně nemusí být negativní a naopak dává jasný mandát automobilce jako Škoda Auto stát se regionálním leaderem. Regulace s výhledem do dlouhého období navíc v podnikatelském sektoru konečně udělá jasno. Zodpovědnost státu za celkové snižování emisí v dopravě (a dalších sektorech) skrze tzv. sdílené úsilí bylo odsouhlaseno v navrhované podobě. To je další signál k přechodu na čistší mobilitu a jde ruku v ruce s vysokými ambicemi v osobní, ale také hromadné dopravě.Tisková zpráva Klimatické koalice (ve spolupráci s institutem EUROPEUM) z 8. června 2022. 

 

Kontakty:

Kateřina Davidová, Centrum pro dopravu a energetiku, tel. 734 670 514, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jitka Martínková, Klimatická koalice, tel. 728 399 452, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jiří Koželouh, Hnutí DUHA, tel. 723 559 495, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Miriam Macurová, Greenpeace, tel. 771 154 362, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Michal Hrubý, EUROPEUM, tel. 608 450 808, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Poznámky pro editory:

[1]

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220603IPR32153/fit-for-55-meps-want-stricter-rules-for-member-states-greenhouse-gas-emissions

[2] 

https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-parliament-votes-for-60-carbon-emissions-cut-by-2030/

[3]

https://caneurope.org/content/uploads/2022/06/WALK-THE-TALK-briefing.pdf