fbpx
Evropský parlament vyzývá k ochraně klimatu

Evropský parlament vyzývá k ochraně klimatu

Evropský parlament dnes schválil závěrečnou zprávu parlamentního výboru pro změnu klimatu.

 

Tisková zpráva

Úkol pro ČR: Evropský parlament vyzývá k ochraně klimatu a závazným cílům v energetické účinnosti

Energetická efektivnost je nejlepším nástrojem pro řešení energetické bezpečnosti a ochrany klimatu. EU by měla odsouhlasit právně závazné cíle ve zvýšení energetické účinnosti o 20%. EU by si měla zachovat vedoucí roli v boji proti globálním změnám klimatu a zavázat se ke snížení emisí o 80 % do roku 2050.


Toto je část důležitých sdělení a požadavků, které podpořili poslanci Evropského parlamentu. Evropský parlament dnes schválil závěrečnou zprávu parlamentního výboru pro změnu klimatu. Včera europoslanci podobně odsouhlasili i soubor doporučení pro budoucí společnou energetickou politiku. Oběma tématy se budou zabývat evropští ministři a hlavy států na nadcházejících jednáních Rad EU, kterým budou předsedat čeští politici.


Součástí zprávy o Druhém strategickém přezkumu energetické politiky, [1] kterou poslanci včera přijali, je výzva Evropské unii, aby se zavázala do roku 2050 snížit své emise o 80 %, zvýšit energetickou účinnost o 35 % a zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na 60 %. Poslanci se jasně vyjádřili,  že úspory energie představují nejúčinnější a nejlevnější způsob, jak zlepšit energetickou bezpečnost. Unie by podle poslanců měla přijmout právně závazný požadavek zvýšení energetické účinnosti do roku 2020 o 20 %, podobně jako v oblasti snižování emisí a podpory obnovitelných zdrojů.  Poslanci podpořili také rozvoj tzv. inteligentních energetických sítí, které umožní masivní rozvoj decentralizovaných zdrojů obnovitelné energie.


„České předsednictví by mělo postoj Evropského parlamentu jednoznačně podpořit. Má k tomu otevřené dvě cesty. Zaprvé se k požadavkům Parlamentu přihlásit na setkání Evropské rady v březnu a zadruhé zintenzivnit práce na klíčových úpravách v oblasti energetické účinnosti, o kterých se aktuálně jedná. Jde zejména o nová pravidla pro energetickou náročnost budov, která mají potenciál dramaticky snížit spotřebu energie v domácnostech a s tím i účty, které rodiny platí za energie,“ uvedl Ondřej Rut ze Zeleného kruhu.


Zpráva [2] klimatického výboru Evropského parlamentu, podpořená poslanci z celého politického spektra, vyzývá Evropskou komisi a Radu EU, aby podnikly kroky potřebné k zamezení nárůstu globální průměrné teploty o více než 2°C. EU by měla podporovat investice do moderních efektivních technologií, snižovat emise skleníkových plynů, ale měla by také finančně podpořit adaptace na klimatickou změnu v nejchudších zemích světa.


„Evropský parlament se vyjádřil jasně: EU by se měla postavit do čela světového boje se změnou klimatu. Na domácí úrovni pokračovat v rozvoji obnovitelné energetiky a energetických úspor. Na mezinárodní úrovni zintenzivnit technologickou finanční podporu rozvojovému světu a snažit se o dosažení nové  post-kjótské dohody na půdě OSN. “ uvedl Jiří Jeřábek z Centra pro dopravu a energetiku.

Odkazy:

•    Zpráva k Druhému strategickému energetickému přehledu:
1 Návrh Zprávy o druhém strategickém přezkumu energetické politiky
•    Klimatická zpráva v češtině:
2 Návrh Zprávy pod názvem „2050: Budoucnost začíná dnes – Doporučení pro budoucí integrovanou politiku EU na ochranu klimatu“


Vytisknout