Při příležitosti Světového dne životního prostředí (5. června) spustila Rámcová úmluva OSN o změně klimatu  mezinárodní kampaň “Race to Zero” (“Běh k nule”), která má v čase zbývajícím do konání příštího klimatického summitu COP26 posílit odolnost a udržitelnost světové ekonomiky. Kampaň je vedena dosud nevídanou koalicí iniciativ cílících na uhlíkovou neutralitu, mezi nimiž figuruje 996 firem, 458 měst, 24 regionů, 505 univerzit a 36 významných investorů. Ty mají být světovými leadery na cestě k uhlíkové neutralitě, jejichž prostřednictvím vzniknou dobře placená zaměstnání, inkluzivní a k životnímu prostředí šetrné hospodářství, a schopnost předcházet příštím hrozbám.      

Zatímco hlavní světové ekonomiky v propojení ekonomické obnovy po pandemii COVID-19 s řešením klimatické krize zaostávají, jejich úlohy se mnohem ambicióznějším způsobem zhostili aktéři reprezentující svět “skutečné ekonomiky.” Firmy, města i regiony se v rámci kampaně Race to Zero přidávají k 120 zemím sdruženým v Climate Ambition Alliance (Spojenectví pro klimatické cíle) (1) a vytváří tak dosud největší kolektivní úsilí  v závazku dosáhnout nulových uhlíkových emisí nejpozději do roku 2050.

Společně aktéři zapojení do kampaně Race to Zero zahrnují více jak 2,6 miliard lidí a více než polovinu světového HDP. Na seznamu figurují firmy, jejichž společný roční obrat dosahuje 4,72 bilionů amerických dolarů. Celkově tito aktéři zodpovídají za čtvrtinu globálních emisí CO2 a 53 % světového HDP. Nové analýzy britského think-thanku The Energy and Climate Intelligence Unit (2) ukazují, že úsilí aktérů zapojených do kampaně Race to Zero pokryje téměř čtvrtinu světových emisí CO2. Podle mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) je přitom k udržení globálního oteplení pod 1,5 C° nutný pokles globálních emisí na nulu do roku 2050. Díky iniciativě nestátních aktérů se tedy světové závazky v redukci emisí oproti poslednímu summitu COP25 zvýší o 40 %.

Do kampaně se zapojily i korporace, které historicky v prosazování udržitelnosti sehrávaly spíše negativní než pozitivní roli, včetně například některých automobilek. Vyjádření jejich vedoucích představitelů nicméně indikují posun v uvažování těchto firem, které si zřejmě uvědomují, že jinou než cestou udržitelnosti si již nemohou dovolit jít. Na místě nicméně mohou být obavy z tzv. greenwashingu. Aby však ze strany účastníků této obří globální kampaně nešlo o pouhé plané sliby a závazky se skutečně promítly do reality, Oxfordská Univerzita vydala seznam základních kritérií, které iniciativy a sítě přidávající se k Race to Zero musí splnit. K těm patří mj. též předložení vypracovaných plánů k dosažení klimatické neutrality před konáním summitu COP26 a stanovení průběžných cílů pro příští dekádu. Na seznamu účastníků kampaně dosud nefiguruje žádný aktér z Česka.  

 

Warren East, generální ředitel automobilky Rolls-Royce řekl: „Svět po překonání pandemie bude potřebovat sílu, kterou vytváříme s cílem rozjet obnovu ekonomiky. Jsem naprosto přesvědčen, že volání po tom, aby tato síla byla udržitelná a bezuhlíková bude silnější, než kdy dřív. Na této planetě je jen málo firem, které tomu mohou napomoci tak jako Rolls-Royce. Využijeme našich schopností a staneme se leadrem v přechodu důležitých odvětví, v nichž působíme, na uhlíkově neutrální provoz. Zcela věřím tomu, že tato ambice do budoucna posílí naší konkurenceschopnost.“  

Mark Schneider, generální ředitel Nestlé, dodal: „Víme, že výzva, kterou před nás staví klimatická změna, nebude čekat. Čekat nebudeme ani my. Čas je v tomto ohledu zásadní. Abychom během obnovy z koronavirové krize vybudovali lepší budoucnost, potřebujeme během krátké doby dosáhnout rychlého vítězství. Nestlé je této věci plně oddáno. Budeme spolupracovat s ostatními a využijeme našeho dosahu, expertízy a síly naší značky k posilování pokroku, a to rychle.  Vybudování udržitelnějšího potravinového systému bude klíčovou součástí řešení klimatické změny a naším úmyslem je v realizaci tohoto cíle sehrát svou roli.“

 

Kontakt pro novináře:

Michaela Pixová, komunikační koordinátorka Klimatické koalice, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 777 145 003

 

Odkazy pro média: 

(1) https://cop25.mma.gob.cl/en/climate-ambition-alliance/

(2) https://eciu.net/analysis/infographics/global-net-zero-ambition