fbpx

IPCC AR6 WGII: zpráva mezivládního panelu OSN o klimatu - Dopady, adaptace, zranitelnost (2022)

Shrnutí nová zprávy Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu na téma Dopady, adaptace a zranitelnost (2022).
Jde o příspěvek Pracovní skupiny II (WGII) k Šesté hodnotící zprávě (AR6) o klimatu. Obsahem této zprávy je posouzení dopadů změny klimatu, zaměřuje se přitom na ekosystémy, biologickou rozmanitost a lidská společenství na globální i regionální úrovni. Posuzuje také zranitelnost přírodních i lidských společenství. Hodnotí rovněž, do jaké míry jsou přírodní svět a lidská společnost schopny se na probíhající změnu klimatu adaptovat.

Dokument obsahuje Shrnutí pro politické představitelé (Summary for Policy Makers) v anglickém jazyce. 

Celá  zpráva IPCC AR6 WGII je k dispozici na webu ipcc.ch.

IPCC AR6 WGII: zpráva mezivládního panelu OSN o klimatu - Dopady, adaptace, zranitelnost (2022)

Přílohy

IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf  

Vytisknout