Příručka „Just and robust transitions to net zero: A framework to guide national policy“ formuluje hlavní doporučení pro národní aktéry, kteří připravují a implementují klimatické a dekarbonizační plány, politiky a opatření. Pokrývá všechny relevantní fáze procesu politik: jejich plánování a přípravu podkladů, účast veřejnosti, modelování specifické pomoci v rámci spravedlivé tranzice, implementaci, a monitoring a hodnocení. Příručka byla připravena a publikována v anglickém jazyce, v češtině jsme  ji nazvali „Spravedlivý a robustní přechod k uhlíkové neutralitě: Rámec, jímž se má řídit vnitrostátní politika“. Poskytuje rámcový návod, jak dosáhnout naplnění klimatických cílů při dodržení sociální spravedlnosti a politické přesvědčivosti, a to napříč odvětvími a celou ekonomikou. Spravedlivá transformace vyžaduje ve veřejné správě přijetí opatření, která přesahují sektorové klimatické politiky a odpovědnost za ně nese vícero ministerstev.

Příručka je modulární a jedná se o referenční zdroj, který mohou čtenáři používat po částech i jako celek, jak je to pro jejich práci relevantní. Obsahuje křížové odkazy, které umožňují zkoumat vzájemné vazby oblastí. Vychází ze špičkového výzkumu a příkladů dobré praxe vymezených v pěti fázích cyklu spravedlivé transformace a pro každou fázi obsahuje poučení a pokyny pro tvůrce politik i podrobné informace o přístupech, které lze použít, včetně praktických zdrojů pro další vzdělávání. Příručka se zaměřuje na Evropu a obsahuje případové studie z Británie, Švýcarska, Norska, Irska a Česka.

Stručné jednostránkové shrnutí v českém jazyce naleznete zde.