Analýza případových studií z Německa, Dánska a Belgie provedená poradenskou firmou Pöyry pro Evropskou asociaci větrné energetiky EWEA zaměřená na dopady větrné energie do cen elektrické energie ukazuje, že větrné elektrárny paradoxně ceny elektřiny již dnes snižují.