Nový report platformy Re-set ze série textů k Nové dohodě.
 
Žijeme ve světě, kde úzká skupina nikým nevolených lidí disponuje stále rozsáhlejším kapitálem a rozhoduje o osudech všech ostatních. Ekologická krize i nárůst nerovností však zásadním způsobem podlamují legitimitu takového uspořádání. Tváří v tvář žité zkušenosti většiny lidí současný systém neobstojí a není schopný zajistit udržitelnou prosperitu. Vyvstává otázka –⁠ kam se vydat? Naše ekonomická praxe –⁠ to, jakým způsobem čerpáme zdroje, produkujeme věci a služby, distribuujeme statky, uspokojujeme naše potřeby, zpracováváme odpady a utváříme tak přírodu i společnost –⁠ se dnes potřebuje zásadně proměnit.
 
Jak vytvořit ekonomiku, která by naplňovala lidské potřeby, fungovala v souladu s ekosystémy a umožňovala lidem opravdu rozhodovat o svých životech?

V novém reportu nastiňujeme obrysy toho, jak by nová –⁠ sociální, ekologická a demokratická –⁠ ekonomika mohla vypadat. Představujeme koncept ekonomické demokracie a ukazujeme konkrétní příklady iniciativ z celého světa, které tady a teď vytvářejí alternativy k dnes převládajícímu uspořádání. Protože pokud existuje alternativa, existuje i naděje na změnu k lepšímu.
 
Vydáním reportu rozjíždíme program zaměřený na podporu ekonomických alternativ v České republice.