Příručka Jak na energetické komunity obsahuje praktické a konkrétní kroky, jak založit společenství, ve kterém si jeho členové vyrábějí, sdílejí a spotřebovávají energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů. Výhodou těchto společenství je především snížená závislost na běžných dodávkách energie a nižší náklady na energii. Součástí příručky je seznam finančních nástrojů a organizací, které poskytují podporu v této oblasti.

Příručka byla vypracována v rámci projektu Energy Communities in Czech Just Transition regions, který vyhlásilo Generální ředitelství pro regionální a městkou politiku (DG REGIO) Evropské komise.