Centrum pro dopravu a energetiku připravilo několikastránkovou publikaci Jak předcházet energetické a dopravní chudobě v ČR pomocí Sociálního klimatického fondu, která mapuje energetickou a dopravní chudobu v České republice, upozorňuje na dlouhodobé strukturální problémy a přináší inspirativní řešení ze zahraničí. Na závěr předkládá řadu doporučení pro efektivní nastavení Sociálního klimatického fondu, který má za cíl zmírňovat negativní dopady dekarbonizace na občany.