Oodborná analýza přínosů projektů z hlediska ekologického, ekonomického a sociálního.

Vydal Ekologický institut Veronica.

Stáhnout