Karlovy Vary hostí dnes a zítra v pořadí čtvrtý mezinárodní Výroční politický dialog, během kterého se setkávají špičky unijní politiky, představitelé uhelných regionů a další hráči na poli transformace evropské energetiky. Na konferenci zdůraznili nutný rozvoj obnovitelných zdrojů, podporu zasažených regionů i zapojení místních obyvatel. Česko zatím s využitím financí z Fondu pro spravedlivou transformaci připravuje projekty, které jsou v mnohém problematické. 

“Fond spravedlivé transformace je klíčovým nástrojem pro evropský Green Deal a pro to, aby byl přechod ke klimaticky neutrální ekonomice spravedlivý pro všechny,” uvedla ve video vzkazu na konferenci eurokomisařka pro kohezi a reformy Elisa Ferreira.

V případě České republiky vyčlenila EU v rámci programu Spravedlivé transformace 42 miliard korun na řešení negativních dopadů odklonu od uhlí v tzv. “uhelných regionech”. Podpora z Fondu spravedlivé transformace je určena zejména pro malé a střední podniky, výzkum a inovace, rekvalifikaci nebo také podporu čisté energie či rekultivace a nové využití území. Česko se rozhodlo až polovinu financí investovat namísto do malých a středních podniků na tzv. strategické projekty. Jejich výběr však probíhá za zavřenými dveřmi a jejich transformační potenciál je dodnes nejasný, neboť chybí veřejně dostupné informace. Je tedy stále otázkou, jak tyto velké projekty spravedlivé transformaci skutečně pomohou.  

Evropská komise zdůrazňuje, že na cestě k odklonu od uhlí a klimatické neutralitě je potřeba, aby evropské státy spolupracovaly a sdílely své zkušenosti s již probíhající transformací. Od řady účastníků zaznělo, že je důležité zapojit místní lidi, na které odklon od uhlí nejvíce dopadá, a také mladé, o jejichž budoucnosti dnes nastavené politiky rozhodují. V případě České republiky, která se zavázala k odklonu od uhlí do roku 2033, ale projekty vznikají za nedostatečné participace veřejnosti či zhodnocení a reflektování skutečných potřeb obyvatel dotčených regionů. 

Zuzana Vondrová, odbornice na spravedlivou transformaci z Centra pro dopravu a energetiku, řekla: “Během konference několikrát zaznělo, že je nutné plnit klimatické závazky a opustit fosilní paliva, intenzivně a rychle podporovat obnovitelné zdroje či do energetické transformace dostatečně zapojit občany. Je jistě pozitivní, že máme takové cíle, ovšem daleko podstatnější bude, co z teorie politici uskuteční a jak zvednou ruku v klíčových momentech. A to ať už nyní mluvíme o štědrém financování fosilního plynu z Modernizačního fondu, nebo například o lepších podmínkách rozvoje komunitní energetiky v rámci navržené novely Lex OZE II.” 

 

Tiskový komentář Centra pro dopravu a energetiku z 27. června 2023.