V těchto týdnech probíhající výsadby stromů mohou hrát v ochraně klimatu roli pouze dílčí a za splnění specifických podmínek, upozornila včera na webináři Klimatická koalice. Webinář Stromy a klima, který předcházel blížícímu se Dni stromů (20. října), představil obsah společné pozice organizací Klimatické koalice k tématu stromů a jejich role v mitigaci změny klimatu. 

Pozice upozorňuje, že ačkoli můžeme stromy považovat za jeden z nástrojů zachycování a ukládání CO2, je třeba zaměřit se vždy nejprve na ochranu starých stromů - a to i solitérních stromů v krajině a ve městech - a starých lesů. I proto, že schopnost vázat uhlík se zvyšuje se vzrůstem a stářím stromu, [*] jak na webináři upozornil jeden z vystupujících, Jan Hollan, environmentalista a astrofyzik působící na Ústavu pro výzkum globální změny AV ČR, v. v. i. Poukázal také na to, že uhlík se dlouhodobě ukládá především ve stromech, které nekácíme a necháme je růst. “Kácecí lobby sice argumentuje, že uhlík z pokácených stromů se následně uloží ve stavbách, to se ale v praxi týká jen velmi malé části pokácených stromů.

Na důležitost starých stromů a na souvislosti a úskalí jejich ochrany v praxi upozornila na webináři vedoucí kampaně Zachraňme stromy v organizaci Arnika Marcela Klemensová. Uvedla také řadu příkladů toho, co všechno obnáší ochrana vzrostlých stromů na místní úrovni v praxi.

Jak k výsadbám stromů přistupovat správně popsala během webináře podrobně krajinná inženýrka a specialistka programu Sázíme budoucnost působící v Nadaci Partnerství Miroslava Floriánová: “My se snažíme se zdůrazňovat, proč jsou stromy důležité, a přesměrovat zájem veřejnosti o stromy nejen na výsadby, ale také na následnou péči. Není totiž až takový problém stromy vysadit, ale udržet je pak také naživu, a to nejen prvních pár let po výsadbě, ale dlouhodobě.” 

Webinář podrobně popsal také problematiku offsetování, tedy výsadeb stromů i ochrany existujících stromů a porostů s cílem kompenzace emisí skleníkových plynů. Offsetování je mezinárodně uznávaným způsobem kompenzace emisí, musí ale dodržovat přísné standardy, zejména princip adicionality, a sloužit pouze jako doplňkový nástroj, který nenahrazuje nutnost snižování emisí přímo u zdroje. Problematiku offsetování důsledně osvětlila offsetová specialistka z CI2, o.p.s Jana Smolíková. Roli offsetování v mitigaci změny klimatu zhodnotila slovy: “Offsety samotné nás nespasí. Jejich záměr je dobrý, je to ale až poslední možnost a je třeba řešit zejména příčinu. Nejdříve tedy počítat uhlíkovou stopu, pak ji snižovat a až nakonec offsetovat. Offsetové projekty je také nutné realizovat správně.” 

Záznam webináře je k dispozici na Youtube kanálu Klimatické koalice

Celé znění společné pozice Klimatické koalice k tématu stromů a ochrany klimatu je k dispozici také v Aktualitách na webových stránkách Klimatické koalice.

(Tisková zpráva Klimatické koalice z 19. října 2023.)

 

Poznámka:

[*] A to díky kombinaci zvětšujícího se obvodu kmene a listové plochy a zabrané půdy. Stromy ukládají uhlík nelineárně - do senescentního věku, a ve stáří už ho v biomase přibývá málo a spíše ho stromy udržují. (Více v textu společné pozice.)

 

Webinář STROMY A KLIMA

Webinář Stromy a klima: výsadby stromů jako řešení anebo strategie odvádějící pozornost od skutečných opatření? proběhl 18. října 2023 v čase 14:00 - 15:30 hodin. 

 

Program webináře a prezentace vystupujících

Seznam vystupujících a příspěvků webináře (v uvedeném pořadí):

Dokáží stromy uložit dostatečné množství uhlíku, aby výsadby něco změnily? 
RNDr. Jan Hollan, Ph.D. - environmentalista a astrofyzik působící na Ústavu pro výzkum globální změny AV ČR, v. v. i. 

>> PROHLÉDNOUT PREZENTACI

Mají uhlíkové kompenzace pomocí sázení stromů smysl? A v jakém případě? 
Mgr. Jana Smolíková - specialistka na offsetové projekty programu Offsetujeme CO2 v organizaci CI2 o. p. s.
>> PROHLÉDNOUT PREZENTACI

Proč je třeba stromy spíše chránit než sázet? 
RNDr. Marcela Klemensová - ekoporadkyně a vedoucí kampaně Zachraňme stromy v organizaci Arnika
>> PROHLÉDNOUT PREZENTACI

Méně je někdy více. Jak vypadá správná výsadba stromů?
Ing. Miroslava Floriánová - krajinná inženýrka, specialistka programu Sázíme budoucnost Nadace Partnerství
>> PROHLÉDNOUT PREZENTACI

 

 

Další odkazy a informace

Offsetování:

1.      České projekty, které pomáhají chránit klima a životní prostředí – offsetové projekty programu OFFSETUJEME CO2

Smolíková J, Pavelčík P (2023) České projekty, které pomáhají chránit klima a životní prostředí – offsetové projekty programu OFFSETUJEME CO2. Ekolist.cz.

2.      Sázení stromů – móda současnosti, nebo nutnost pro ochranu klimatu? 

Smolíková J, Deutscher J (2023) Sázení stromů – móda současnosti, nebo nutnost pro ochranu klimatu? Ekolist.cz.

3.      Aby se z ochrany klimatu nestalo prázdné PR. Jak na offsetový projekt?

Pavelčík P, Smolíková J (2023) Aby se z ochrany klimatu nestalo prázdné PR. Jak na offsetový projekt?