Globální dopady oteplování Arktidy předstihují prognózy

Globální dopady oteplování Arktidy předstihují prognózy

Gland, Švýcarsko – Oteplování v Arktidě by podle nové studie WWF mohlo vést k záplavám postihujícím čtvrtinu světové populace, podstatným nárůstům emisí skleníkových plynů z velikých rezervoárů uhlíku a k trémním změnám počasí po celém...

Rozhovor: Klimatický balíček potřebuje tlak veřejnosti

Letos v Kodani mají státy světa uzavřít dohodu, kterou mnozí označují za tu vůbec nejambicióznější v historii. Cílem bude smlouva, jež nahradí...

100 dní před Kodaní: OSN vyzývá svět k akci na ochranu klimatu

Organizace spojených národů chce získat million podpisů pod petici vyzývající politické představitele států k uzavření globální dohody o klimatu...

Memorandum z Paláce svatého Jakuba

Na květnovém symposiu nositelů Nobelových cen v Londýně (26.-28.5.) vzniklo memorandum podtitulem „Činnost pro nízkouhlíkovou a spravedlivou...

Hlavní ekonom Mezinárodní energetické agentury: Ropa dochází rychleji, než jsme předpokláda

Nedostatek základní energetické suroviny ohrožuje oživení globální ekonomiky. Svět směřuje ke katastrofální energetické krizi, která může ochromit...

Eurobarometr: Vnímání závažnosti změn klimatu klesá v souvislosti s ekonomickou krizí

Evropská komise zveřejnila v červenci výsledky celoevropského výzkumu postojů veřejnosti ke změnám klimatu. Výzkum došel k závěrům že, 1: Změna...

EU a MTV získávají mezinárodní umělce na pomoc při mobilizaci mládeže před konferencí o k

Evropská komise a společnost MTV Networks International dnes zahájily kampaň „Play to Stop – Europe for Climate“. Tato kampaň za účelem zvýšení...

Nelehká cesta českého předsednictví ke klimatické dohodě

Změny klimatu představují významné riziko pro světové společenství. Zpráva Human Impact Report, publikovaná v květnu tohoto roku, na základě...

Australské městečko zakázalo prodej balené vody na svém území

Obyvatelé australského městečka ve středu zakázali prodej balené vody na svém území. Důvodem jim byla starost o životní prostředí a zbytečné...

Pozitivní trend posledních let v potírání chudoby a hladu ohrožuje ekonomická a potravinová

Vychází výroční zpráva OSN o plnění Rozvojových cílů tisíciletí (MDG) za rok 2009 Pokrok v potírání chudoby a hladu ve světě začíná v důsledku...

Bedřich Moldan: Podle klimatologů je situace dramatická, připravme se

Tentokrát živly udeřily náhle, za oběť padlo mnoho lidských životů. Přicházejí naléhavé otázky: Jak je možné, že jsou povodně tak často, čím...