Svět drtí další vlna extrémních projevů počasí. Potřebujeme rychlejší klimatickou akci!

Přísnější klimatické cíle přitom potřebuje i Evropská unie, která se dlouhodobě pasuje do role klimatického lídra. 

Do roku 2030 je třeba snížit emise EU alespoň o 65 % (oproti r. 1990), jak doporučuje Climate Action Network Europe (CAN Europe). Stejný cíl doporučujeme jako Klimatická koalice v naší společné pozici i pro Česko.

Nejpozději do roku 2040 by pak měla 🇪🇺 (i podle CAN Europe) dosáhnout uhlíkové neutrality. (Česká republika přitom dosud nepřijala ani vnitrostátní závazek uhlíkové neutrality pro rok 2050, který zatím platí pouze na celoevropské úrovni.) 

Kromě toho by měla Evropa posílit i finanční pomoc dalším regionům v rámci mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany klimatu. 🇨🇿 obnovilo své příspěvky do Zeleného klimatického fondu teprve loni, slíbilo však přispívat pouze nepatrnou částkou 1 milionu dolarů ročně. I tady tak zaostáváme daleko za tím, co je třeba...

Více k tomu, proč a jak je třeba navýšit cíle EU, například v novém stanovisku celoevropské sítě nevládních organizací věnujících se klimatu Climate Action Network Europe.

Na úrovni 🇨🇿 také právě probíhá příprava 3 důležitých strategických dokumentů pro oblasti energetiky a ochrany klimatu:

  • NECP: Vnitrostátní plán ČR pro oblast energetiky a klimatu
  • SEK: Státní energetická koncepce
  • POK: Politika ochrany klimatu

Návrh nového Vnitrostátního plánu pro oblast energetiky a klimatu (NECP), který mělo Česko odeslat do EU už letos v červnu, ale zatím Ministerstvo průmyslu a obchodu nedokončilo a odevzdá ho tak pravděpodobně až v září, s příznačným zpožděním.

I do těchto dokumentů by měla vláda ambicióznější přístup promítnout! Tyto strategie je pak ale třeba také dodržovat v praxi (což se například v případě Politiky ochrany klimatu v minulosti nedělo, jak jsme upozornili v jedné dřívější analýze.)