KOMENTÁŘ ZUZANY VONDROVÉ PRO INFO.CZ | Pojem spravedlivá transformace už nějakou dobu proniká do české mediální krajiny a čím dál častěji zaznívá také z úst politiků. V zásadě jde o proces nastavení konce uhlí tak, aby nás nezruinoval. Řeč není jen o transformaci státního energetického mixu (tedy z čeho a jak vyrábíme energii), ale také o udržitelnosti ekonomik těch regionů, které jsou na fosilním průmyslu desítky let závislé.
 
Spravedlivě transformovat uhelný region znamená vzít v potaz změnu světového paradigmatu, kterou má na svědomí lidmi způsobená klimatická změna, a nastartovat udržitelnou a inovativní budoucnost, která region oprostí od závislosti na stále více nerentabilním uhlí. Je to systémová změna a k té je zapotřebí odhodlání a odvaha politických špiček konečně se postavit čelem dlouhodobým problémům krajů s těžební historií a udělat krok směrem k jejich řešení.
 
Bez Evropské unie to nepůjde
Česká republika se dlouhé roky potýká s vleklými strukturálními potížemi v Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji. Jejich příčiny lze hledat v letitém ždímání místní krajiny, které přináší jen mizivé příjmy do veřejné kasy, v dědičné chudobě vyloučených lokalit a v nízké míře vzdělanosti a zaměstnanosti. S takovými problémy se potýká mnoho dalších regionů v členských zemích EU a nepřipravenost na konec doby fosilní visí nad celou Evropou jako temný uhelný mrak.
 
Zvýšený zájem o spravedlivou transformaci je důsledkem rostoucího tlaku na snižování emisí skleníkových plynů – ostatně Evropa má být do roku 2050 první klimaticky neutrální kontinent – ale i uvědomění si, že přírodní zdroje jsou zkrátka vyčerpatelné.
 
Pozitivní zprávou je, že volání po sociálně spravedlivém odklonu od uhlí bylo institucemi EU vyslyšeno. V rámci tzv. Zelené dohody pro Evropu se tak podpoří lokality, na které budou mít evropské klimatické závazky největší dopad. Česká republika by měla získat z tzv. Fondu spravedlivé transformace desítky miliard korun a expertní podporu pro vypracování plánu rozvoje, který bude šitý na míru dotčeným regionům. Můžeme tak využít pomocné ruky od EU a společnými silami řešit problémy, na které nebyl dosud čas, vůle, nebo finanční prostředky.
 
Peníze mají pomoci hlavně malému a střednímu podnikání, tvorbě pracovních míst a zaměstnanosti. Dále se jedná o investice do digitalizace a čisté energetiky, která využívá obnovitelné zdroje. Jaderná energetika však zůstává sporným zdrojem a EU ji z těchto peněz podporovat nebude.
 
Okamžik O
Práce Uhelné komise, která má vládě poradit, kdy a jak s uhlím skoncovat, se chýlí ke konci a my se brzy dozvíme termíny vyřazení uhelných zdrojů v ČR. Pokud chceme čerpat evropské peníze na spravedlivou transformaci, musíme Evropské komisi předložit „Územní plán spravedlivé transformace“. Jde o plán aktivit, které mají do roku 2030 zmírnit negativní dopady konce výroby energie a tepla z uhlí.
 
Tento jízdní řád čerpání evropských peněz má vypracovat vláda a nyní je klíčové, aby vyslyšela potřeby konkrétních regionů a sestavila smysluplnou taktiku rozvoje. Z logiky věci vyplývá, že by k tomuto plánování měli být pozváni obyvatelé uhelných regionů, obce a místní samosprávy, kteří potřeby svých regionů znají nejlépe. Kromě odborníků z řad úředníků a politiků jde tedy hlavně o místní občany, starosty, zástupce upadajících odvětví, kteří hájí práva svých zaměstnanců, či místní spolky, firmy a neziskové organizace. Předpokladem pro jakékoliv čerpání veřejných peněz by měla být transparentnost. Je tedy nutné vyjasnit si postupy tohoto plánování a umožnit veřejnosti celý proces kontrolovat a aktivně se do něj zapojit.
 
Konec uhlí po česku
Fond spravedlivé transformace má mimořádný potenciál vytáhnout trn z paty strádajícím regionům a vzít vítr z plachet zastáncům názoru, že konec uhlí je drahý a nemůžeme si ho dovolit. Bude-li pokračovat dosavadní lhostejnost politického vedení vůči trendům čisté moderní energetiky a přetrvávající odpor ke změně může snadno vyústit v to, že nám zkrátka ujede vlak.
 
Hospodářskému i sociálnímu pádu našich uhelných regionů můžeme zabránit tím, že smysluplně využijeme nabízené evropské peníze a zafinancujeme s nimi například projekty na podporu vzdělávání, diverzifikace ekonomiky a zvýšení kvality životního prostředí. To vše s úctou k tradičnímu a nelehkému odvětví hornictví.
 
Autorka je projektová koordinátorka Centra pro dopravu a energetiku.  
 
Článek vyšel na Info.cz