fbpx
Klimatická a energetická řešení pro obce. Co mohou dělat zastupitelstva a starostky či starostové?

Klimatická a energetická řešení pro obce. Co mohou dělat zastupitelstva a starostky či starostové?

Jak mohou obce přispět k ochraně klimatu a jak mohou rozvíjet svou energetickou soběstačnost s pomocí udržitelných řešení? 

 

Pakt starostů a primátorů

Jednou z hlavních věcí, které mohou obce udělat jak pro ochranu klimatu, tak pro efektivnější zajištění energetických potřeb města, je vstup do Paktu starostů a primátorů. Pakt starostů a primátorů působí v Evropě od roku 2008 a jde o největší strukturu obdobného typu, která se věnuje místním klimatickým a energetickým opatřením. Sdružuje tisíce místních samospráv, které se dobrovolně zavázaly plnit cíle Evropské unie zaměřené na oblast klimatu a energetiky. 

pakt logo
Zjistěte víc na oficiálních stránkách této iniciativy. V sekci “Podpora” na webu Paktu najdete další užitečné materiály včetně informací o tom, jak je možné aktivity spojené se zapojením obce do Paktu starostů a primátorů financovat.

 

Materiály k ochraně klimatu a energetické nezávislosti v obcích

150px mesta cover

Zapojujeme města do klimatických řešení I: tipy pro municipality

Brožura Klimatické koalice shrnuje možnosti, jak se města a obce mohou prakticky zapojit do ochrany klimatu. Naleznete zde informace jak na snižování emisí skleníkových plynů (mitigace) i tipy na to, jak se obec může přizpůsobit dopadům změny klimatu (adaptace). Obsahuje i tipy na konkrétní zdroje financování, které jsou vašim samosprávám k dispozici.

150px komunitni energetika pro samospravy

Komunitní energetika jako nástroj pro rozvoj měst a obcí

Expertní skupina z organizace Frank Bold shrnuje jak může v obcích vypadat komunitní energetika a jaké přinese benefity především jejich obyvatelům.

jaknasolarnielektrarny cover

Unie komunitní energetiky: Jak na solární elektrárny v obci - Začněte hned a příští zimu už si elektřinu vyrobíte sami

Unie komunitní energetiky sdílí krok po kroku jednotlivé body příprav až k realizaci vlastních obecních obnovitelných zdrojů energie. Obsahuje tipy starostů, kteří již vlastní energie vyrábí, i externích odborníků, kteří mají zkušenosti s instalacemi, plánováním a provozem.

Nová dohoda pro vaši obec  

Nová dohoda pro vaši obec: Šest kroků k soběstačnému, udržitelnému a spokojenému životu

Jak k zavádění opatření a změnám k posílení soběstačnosti a odolnosti měst a obcí přistupovat komplexně najdete v tipech Nové dohody.

udrzitelna mesta

UdrŽITELNÁ města: 6 příběhů, jak české obce reagují na výzvu klimatické transformace

Šest inspirativních příběhů z českých měst a obcí, které se pustily do boje s klimatickou krizí a podařilo se jim úspěšně realizovat ambiciózní projekty nabízí NESEHNUTÍ.

O Stromech v Ulicich

O stromech v ulicích

Osmnáct pohledů formou rozhovorů na téma role zeleně a stromů ve městech v kontextu prohlubujících se dopadů klimatické změny.

150px pozadi metodika

Voda ve městě

Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu. Stručný, ale zároveň komplexní úvod do problematiky.

150px metodika

Metodika plánování veřejných prostranství malých obcí

Metodika není jen návodem, jak přistoupit k proměně veřejných prostranství, ale také obsahuje soubor nástrojů, které pomohou představitelům obcí stát se informovanými rozhodovateli a rovnocennými partnery v dialogu s nezastupitelnými odborníky.


Vytisknout